Translate This Page

Income Supportzasiłek dla osób o niskich dochodach - to pomoc finansowa dla osób, od których nie jest wymagane podjęcie pracy – samotni ojcowie lub matki wychowujący dzieci, opiekunowie, osoby chore lub niepełnosprawne; przyznawany jest też osobom pracującym (mniej niż 16 godz. tygodniowo) o niskich dochodach. Więcej informacji na temat warunków kwalifikujących do otrzymywania go znajduje się na www.benefity.org.uk oraz na www.gov.uk


Jobseekers Allowancezasiłek dla osób bezrobotnych, od których wymagane jest szukanie pracy. Przeznaczony jest dla tych, którzy nie pracują lub pracują średnio mniej niż 16 godz. tygodniowo. Więcej informacji na temat warunków kwalifikujących do otrzymywania go znajduje się na www.benefity.org.uk oraz na www.gov.uk

Jeżeli odejdziesz z pracy z powodu przemocy w rodzinie, należy o tym poinformować biuro rozpatrujące wnioski o te zasiłki - Jobcentre Plus, aby nie zostać uznanym za osobę, która jest „dobrowolnie bezrobotna”.


Working and Child Tax Creditsdodatek do przychodów dla osób pracujących. Zasiłek ten przeznaczony jest dla osób o niskich dochodach, które pracują więcej niż 16 godz. tygodniowo. Pozwala on na zwrot kosztów opieki nad dziećmi w zarejestrowanych ośrodkach, nawet do 80%. Więcej informacji na temat warunków kwalifikujących do otrzymywania go znajduje się na www.benefity.org.uk oraz na www.gov.uk


Pension Creditwyrównanie emerytury - to zasiłek dla osób powyżej 60 roku życia otrzymujących niskie dochody. Więcej informacji na temat warunków kwalifikujących do otrzymywania go znajduje się na www.benefity.org.uk oraz na www.gov.uk

 

dane aktualne na styczeń 2013

źródło: www.gov.uk