Translate This Page

Employment and Support Allowance – zasiłek dla osób, które są niezdolne do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. Zapewnia też indywidualne wsparcie tym, którzy mogą pracować. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się o niego można znaleźć na stronach: www.benefity.org.uk oraz na www.gov.uk.

 

Disability Living Allowance – zasiłek dla dzieci i dorosłych poniżej 65 r.ż., którzy są niepełnosprawni i wymagają opieki i/lub mają problemy z chodzeniem. Wypłacany niezależnie od tego, czy się pracuje czy nie. Od 8 kwietnia 2013 zasiłek ten zostanie zastąpiony nowym - Personal Independence Payment, przeznaczonym dla osób od 16 do 64 r.ż. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się o niego można znaleźć na stronach: www.benefity.org.uk oraz na www.gov.uk.

 

Attendance Allowance – zasiłek dla osób niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie w wieku powyżej 65 lat, które wymagają opieki innych osób. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się o niego można znaleźć na stronach: www.benefity.org.uk oraz na www.gov.uk.

 

Carers Allowance – zasiłek dla osób opiekujących się innymi, niezależnie od tego, czy są z nimi spokrewnieni i czy z nimi mieszkają; opieka ta musi trwać przynajmniej 35 godz. tygodniowo. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się o niego można znaleźć na stronach: www.benefity.org.uk oraz na www.gov.uk.

 

dane aktualne na styczeń 2013

źródło: www.gov.uk