Translate This Page

Housing Benefitzasiłek mieszkaniowy - przeznaczony jest dla osób o niskich dochodach pokrywający koszty czynszu; nie jest uzależniony od tego, czy ktoś pracuje czy nie. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się można znaleźć na stronach: www.benefity.org.uk i na www.gov.uk

Można się ubiegać o ten zasiłek aby pokryć czynsz w schronisku lub zakwaterowaniu przyznanym przez urząd miasta.

 

Council Tax Benefitdodatek do opłat na podatek lokalny - przeznaczony jest dla osób o niskich dochodach płacących podatek lokalny (council tax), które wynajmują mieszkanie lub posiadają dom, nie jest uzależniony od tego, czy ktoś pracuje czy nie. Zasiłek zostanie zlikwidowany w kwietniu 2013 i zastąpiony innym. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się można znaleźć na stronach: www.benefity.org.uk i na www.gov.uk

 

Budgeting Loan – bezprocentowa pożyczka na pokrycie podstawowych potrzeb (czynsz, meble, ubrania, koszty przeprowadzki i inne) dla osób, które otrzymywały określone zasiłki bazujące na ich dochodach przez co najmniej 26 tygodni. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się można znaleźć na stronach: www.benefity.org.uk i na www.gov.uk

 

Mortgage Rescue Schemedodatek na spłaty kredytu mieszkaniowego - pomoc dla osób mających problemy w spłacaniu rat kredytowych, którym grozi bezdomność; w domu tym musi również mieszkać osoba potrzebująca opieki, np. kobieta ciężarna, matka z dziećmi, osoba starsza lub niepełnosprawna. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się można znaleźć na stronie www.gov.uk

 

Support for Mortgage Interestpomoc w spłacaniu oprocentowania kredytu mieszkaniowego lub pożyczek zaciągniętych na naprawy w domu dla osób o niskich dochodach otrzymujących określone zasiłki. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się można znaleźć na stronie  www.gov.uk

 

dane aktualne na styczeń 2013

źródło: www.gov.uk