Translate This Page

Child Benefit - zasiłek na dziecko - przyznawany na każde dziecko osobno, wypłacany zwykle co 4 tyg. Stawki pozostaną niezmienione do 2014, tygodniowa stawka wynosi 20.30 funtów na jedno dziecko i 13.40 funtów na następne. Nie jest uzależniony od otrzymywanych dochodów. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się można znaleźć na stronach www.benefity.org.uk oraz www.gov.uk.

 

Free school meals - bezpłatne posiłki w szkole - dostępne tylko w Anglii. Przysługiwać mogą dzieciom, których rodzice otrzymują następujące zasiłki: income support (zasiłek dla osób o niskich dochodach), income-based jobseekers allowance (zasiłek dla bezrobotnych zależny od dochodów), income-related employment and support allowance (zasiłek dla niepełnosprawnych z tytułu niezdolności do pracy), child tax credit (dodatek na dziecko) ale nie jeśli otrzymuje się working tax credit (dodatek do dochodów) i zarabia się rocznie  więcej niż 16,190 funtów) oraz working tax credit run-on (przedłużenie dodatku do dochodów).  Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się można znaleźć na stronie www.gov.uk.

 

Help with home to school transport - dofinansowanie do kosztów dojazdu do szkoły - dostępne tylko w Anglii. Lokalne urzędy mają zróżnicowane zasady przyznawania dofinansowania, należy sprawdzić je w swoim najbliższym urzędzie - jak znaleźć mój lokalny urząd (local council)


Healthy Start scheme- program Zdrowy Start - umożliwia otrzymywanie kuponów na zakup podstawowych produktów żywieniowych, jak mleko, owoce, warzywa czy witaminy. Otrzymywać go mogą kobiety w ciąży oraz te, które posiadają dzieci w wieku poniżej 4 lat oraz otrzymują zasiłki wspomniane przy bezpłatnych posiłkach w szkole powyżej. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się o kupony można znaleźć na stronach www.benefity.gov.uk i www.gov.uk.


Sure Start Maternity Grant - dodatek macierzyński - jednorazowa pomoc finansowa o wysokości 500 funtów na pokrycie kosztów związanych z pojawieniem się dziecka. Zwykle przydzielana gdy nie ma innych dzieci  i gdy otrzymuje się określone zasiłki. Więcej informacji na temat warunków i sposobu ubiegania się dodatek można znaleźć na stronach www.benefity.org.uk oraz na www.gov.uk.


dane aktualne na styczeń 2013

źródło: www.gov.uk