Translate This Page

Pod koniec procesu w postępowaniu karnym oskarżony uznany jest za winnego lub niewinnego.

Jeśli uznany zostanie za winnego, sąd może wydać nakaz sporządzenia "raportu przedwyrokowego" (pre-sentence report) przez kuraturę (probation service), raport psychiatryczny lub raport medyczny. Ponownie rozpatrzone są również warunki zwolnienia (np. czy może kontaktować się z ofiarą)

Wydawane wyroki to kara uwięzienia, szeroki zakres prac społecznych, nakazy sądowe, np. zakaz zbliżania się, czy nakazy związane z zachowaniem antyspołecznym.

Jeśli zostanie uznany za niewinnego sąd może również wydać zakaz zbliżania się, jeśli uzna za konieczne ochronę ofiary przed dalszym prześladowaniem. Złamanie tego zakazu jest przestępstwem.