Translate This Page

Jeżeli będziesz chciała wycofać zeznania złożone na policji po zgłoszeniu przestępstwa związanego z przemocą domową, musisz się liczyć z tym, że prośba taka może zostać odrzucona. To prokuratura decyduje o tym, czy należy dalej prowadzić postępowanie. Dzieje się tak dlatego, że w niektórych przypadkach przemoc jest bardzo poważna lub też bazując na wcześniejszych aktach przemocy istnieje ryzyko wystąpienia realnego niebezpieczeństwa w życiu ofiary, jej dzieci lub innej osoby. Dobro społeczeństwa przewyższa prośby ofiary o wycofanie zeznań.


źródło: CPS