Translate This Page


Wpływ przemocy domowej na dzieci

Większość dzieci jest świadkami dokonywanych aktów przemocy, a w 90% przypadków znajdują się w tym samym pokoju lub w pokoju obok (Hughes, 1992). Dzieci mogą być “świadkami” przemocy domowej na wiele sposobów. Mogą, na przykład, zostać wmieszane w zdarzenie próbując położyć kres przemocy. Mogą być w pokoju obok i słyszeć mającą miejsce przemoc lub widzieć obrażenia cielesne, jakie odniosła ich matka po zdarzeniu związanym z przemocą. Mogą być zmuszane do pozostania w jednym pokoju lub zabronione jest im bawienie się. Mogą być zmuszane do oglądania przemocy na tle seksualnym lub do brania udziału w ubliżaniu ofierze. Wszystkie dzieci, które są świadkami przemocy ulegają przemocy emocjonalnej.


Czy wpływ jest taki sam na każde dziecko ?

Bycie świadkami przemocy domowej przez dzieci sprawia, że doświadczają zarówno krótko jak i długoterminowych tego skutków na tle poznawczym, emocjonalnym czy związanych z ich zachowaniem. Każde dziecko zareaguje inaczej na uraz psychiczny, niektóre z nich mogą być odporne i nie ujawnią żadnych negatywnych skutków.

Poniżej podane są niektóre skutki opisane przez Royal College of Psychiatrists (2004). Dzieci mogą:

·         być zaniepokojone lub przygnębione

·         mieć problemy ze spaniem

·         mieć koszmary lub powrót wspomnień z przeszłości

·         łatwo się przestraszyć

·         narzekać na występowanie objawów fizycznych, jak bóle brzucha

·         zacząć moczyć się w nocy

·         mieć napady złości

·         zachowywać się tak, jakby były znacznie młodsze niż są w rzeczywistości

·         mieć problemy w szkole

·         stać się agresywne lub mogą ukrywać swoje cierpienie i unikać innych ludzi

·         mieć obniżone poczucie własnej wartości

·         starsze dzieci mogą zacząć wagarować lub zacząć pić alkohol lub używać narkotyków

·         zacząć wyrządzać sobie krzywdę poprzez przedawkowanie lub okaleczanie się

·         mieć zaburzenia w odżywianiu się


Poza tym dzieci mogą odczuwać złość, poczucie winy, niepewność, samotność, strach, bezsilność czy zagubienie. Mogą mieć mieszane uczucia względem zarówno oprawcy jak i rodzica nie stosującego przemocy.


Dzieci mieszkające w domach, w których dochodzi do wyjątkowo brutalnej przemocy, zagrażającej zdrowiu i życiu ich matek czy ich samych mogą zostać otoczone specjalną opieką. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.


Powyższe informacje zostały użyte za uprzejmą zgodą Women’s Aid Federation of England www.womensaid.org.uk, są one chronione prawami autorskimi Women’s Aid Federation of England (©2012 Women’s Aid Federation of England)