Translate This Page

Przy ubieganiu się o rozwód w Anglii i Walii należy spełnić następujące warunki:

  • obecne małżeństwo zostało zawarte legalnie - jeśli małżeństwo zostało zawarte za granicą, można ubiegać się o rozwód w Anglii i Walii jeśli a) to małżeństwo uznaje się tutaj za legalne (zwykle jest tak, jeśli jest ono legalne w kraju, w którym zostało zawarte) oraz b) kiedy osoba występująca z wnioskiem o rozwód mieszka na stałe w Anglii/Walii (nawet jeśli spędza trochę czasu pracując lub mieszkając za granicą). Przy składaniu wniosku rozwodowego należy złożyć oryginalny akt ślubu łącznie z tłumaczeniem wykonanym przez wykwalifikowanego tłumacza.
  • obecne małżeństwo musi trwać co najmniej rok
  • istnieje podstawa do udzielenia rozwodu - jest tylko jedna - trwały rozkład pożycia małżeńskiego (marriage irretrievably broken down). Nastąpić mógł on z 5 powodów, we wniosku rozwodowym wystarczy podać jeden.
Powody trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego:
  1. zdrada małżeńska (adultery) - małżonek dopuścił się zdrady z  inną kobietą/kobietami i dalsze życie z nim jest nie do zniesienia.
  2. nieuzasadnione zachowanie (unreasonable behaviour) - małżonek zachowywał się w sposób uniemożliwiający dalsze z nim zamieszkiwanie np. stosował przemoc
  3. porzucenie (desertion) - mąż porzucił żonę przynajmniej 2 lata przed wystąpieniem przez nią o rozwód
  4. 2-letnia separacja za obopólną zgodą (2 years separation with consent)
  5. 5-letnia separacja (5 years separation)
Przedyskutowanie z mążem powodów, dla których występuje się o rozwód może pomóc w uzyskaniu jego zgody na rozwód, co z kolei ograniczy znacznie koszt i czas trwania postępowania. Przy obopólnej zgodzie na rozwód nie jest konieczna pomoc adwokata i samemu można złożyć wniosek o rozwód.