NORTH WALES

Wrexham

W Kuraturze w Wrexham dostępne są usługi polskiego pracownika (probation officer). Prowadzi programy korekcyjno-edukacyjne dla przestępców, którzy dopuścili się przemocy i zostali skazani na ten program sądownie.

Tel: 01978346200


Bawso - organizacja wspierająca osoby z mniejszości narodowych, które doświadczyły przemocy domowej. Świadczą swe usługi na terenie całej Walii, mają swoją siedzibę w mieście Wrexham, 33 Grosvenor Road, LL11 1BT

W Północnej Walii dostępna jest pomoc polskojęzycznego pracownika.

Tel. 01978 355818