SZKOCJA 

Polskie Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Edynburgu

172 Leith Walk, Edinburgh, EH6 5EA

tel: 0131 281 0429

e-mail: receptiondesk@pfsc.co.uk

website: www.pcpr.org.uk

Organizacja ta oferuje szeroki zakres pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i urzędowej. Osoby doświadczające przemocy domowej mogą tu uzyskać poradę podczas indywidualnych konsultacji, czy przez udział w spotkaniach grupy wsparcia.


STRATHCLYDE REGION

Helping Hands Projekt Pomocne Dłonie, działający w Glasgow i Zachodniej Szkocji

tel.: 0141 337 6626 (tel. czynny w piątki 11.00-13.00),

e-mail: helpinghands@wsrec.co.uk

Cotygodniowe spotkania – każdy piątek 11:00 – 13:00, WSREC’s office, Napiershall Street Community Centre, 39 Npiershall St, G20 6EZ (1 piętro)

Oferowane jest tu wsparcie i porady dla kobiet z Europy Środkowej i Wschodniej, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Pracownicy mówią w języku polskim, litewskim, czeskim, słowackim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć na plakacie projektu.