Translate This Page

Czym jest schronisko?

Schronisko to bezpieczny dom, w którym mogą zatrzymać się kobiety, które doświadczyły przemocy domowej jakiegokolwiek rodzaju, nie tylko fizycznej. Mogą się tam udać z dziećmi. Adresy schronisk są poufne, nie mają do nich wstępu mężczyźni. Pracownicy schroniska zapewniają praktyczne i emocjonalne wsparcie dla kobiet i dzieci.


Kto może się zatrzymać w schronisku?

Każda kobieta ( i jej dzieci), która doświadcza przemocy domowej.


Jak uzyskać miejsce w schronisku?

Dzwoniąc pod numer Całodobowego Bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Ofiar Przemocy Domowej (National Domestic Violence Helpline) prowadzonego dzięki współpracy Women's Aid i Refuge - 0808 2000 247. Pracownicy telefonu zaufania mają dostęp do danych kontaktowych schronisk. Sprawdzają w których z nich są dostępne miejsca i kontaktują się z nimi w imieniu kobiet potrzebujących pomocy. Zwykle udaje się zorganizować schronienie tego samego dnia. Nie ma możliwości zarezerwownia miejsca z wyprzedzeniem.

Kobiety, które chcą uzyskać miejsce w schronisku muszą przejść test na ustalenie stałego miejsca zamieszkania - habitual residence test aby sprawdzić, czy się kwalifikują do otrzymywania tego rodzaju pomocy (więcej o teście tutaj).

Po przybyciu do schroniska otrzymuje się pokój; kuchnia i łazienka są dzielone przez mieszkańców.


Jak długo można zostać w schronisku?

Od kilku dni do kilku miesięcy. W zależności od potrzeb kobiety i jej zdolności do samodzielnego życia poza schroniskiem. Niektóre kobiety udają się tam na krótki okres czasu aby w spokoju przemyśleć sobie wiele spraw z dala od partnera. Są kobiety, które wracają do swoich domów i dopiero po jakimś czasie decydują się odejść od swojego prześladowcy.


Jaką pomoc uzyskuje się w schronisku?

Pracownicy schroniska udzielają praktycznego i emocjonalnego wsparcia. Po wstępnej rozmowie z nowo przybyłą kobietą ustalają plan działania na podstawie jej potrzeb. Mogą udzielić pomocy w:

- szukaniu pracy

- podjęciu szkolenia zawodowego

- ubieganiu się o zasiłki

- szukaniu mieszkania

- uzyskaniu porady prawnej

- zorganizowaniu transportu dzieci do szkoły

- uzyskaniu pomocy medycznej

Wszystkie kobiety przebywające w schronisku doświadczyły przemocy domowej, rozmowa z nimi i wymiana doświadczeń może pomóc w odnalezieniu się w nowej sytuacji.


Jak pokryć koszty przebywania w schronisku?

Kobiety, które nie pracują lub otrzymują niskie dochody mogą ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy (housing benefit), który pokryje koszty czynszu. Poza tym muszą pokrywać cotygodniowe koszty utrzymania za ogrzewanie, prąd itp. - opłacane są z tytułu otrzymywania innych zasiłków - zasiłku dla bezrobotnych (job seekers allowance) lub zasiłku dla osób o niskich dochodach (income support). Kobiety przybywające do schroniska otrzymują pomoc w składaniu wniosków o zasiłki.

Istnieje również możliwość ubiegania się o podwójny zasiłek mieszkaniowy - dual housing benefit - pokrywający koszty wynajmu w schronisku i we własnym mieszkaniu.