Przemoc wobec kobiet może występowac pod postacią przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej , ekonomicznej. Najczęściej formy przemocy zazębiają się na siebie.

  • Przemoc fizyczna – polega na różnej gamie form zachowania o różnym stopniu nasilenia jak:  wymierzanie policzków, bicie, kopanie, duszenie, popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przetrzymywanie,  potrząsanie, szczypanie, bicie otwartą reką i pięściami, przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, przypalanie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, uniemożliwienie zapokojenia podstawowych potrzeb biologicznych jak jedzenie , picie, sen. Przemoc  fizyczna stwarza zagrożenie utraty zdrowia i życia.
  • Przemoc seksualna  - zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb : obmacywanie, zmuszanie do odbycia stosunku ( gwałt ), wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych. 
  • Przemoc psychiczna i emocjonalna  –  to zadawanie cierpienia psychicznego, naruszanie poczucia godności osobistej, prywatności i własnej wartości , słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego, co do niej należy. Ten rodzaj przemocy przejawia się m.in. w krytykowaniu, wyśmiewaniu,wyzywaniu,narzucaniu własnych poglądów, upokarzaniu, poniżaniu,  zastraszaniu, karaniu , ubliżaniu, szantażowaniu . To także wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna – kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, stosowanie gróźb, że skrzywdzi, że porzuci, zgłosi do pomocy społecznej, zabierze dzieci, popełni samobójstwo. Często kobiety sa zmuszane poprzez zastraszanie do wycofywania zarzutów czy zmuszane do łamania prawa.  Sprawca może niszczyć własność ofiary, znęcac się nad zwierzętami, demolować sprzęty, demonstrować broń i grozić jej użyciem. Sprawca  przemocy zastrasza spojrzeniem , gestem i czynami. Kontroluje wszystko co robi, z kim się spotyka, z kim rozmawia, co czyta, gdzie chodzi partnerka. Ogranicza zaangażowanie ofiary w sprawy poza domem. Ofiara jest obwiniana za doprowadzenie do sytuacji przemocy, za agresywne  zachowanie sprawcy. 
  • Przemoc ekonomiczna/ materialna – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej ale również niszczenie przedmiotów, niezaspakajanie podstawowych bytowych  potrzeb rodziny.  Często sprawca przemocy zmusza ofiarę do proszenia o pieniądze lub wydziela jej kieszonkowe.