Translate This Page

Podczas wydawania wyroku w sądzie karnym sędziowie mogą wystosować zakaz zbliżania się (restraining order) jeśli uznają, że strona poszkodowana wymaga dalszej ochrony. Może być wydany nawet, jeśli pozwany zostanie uznany za niewinnego.

Warunki, jakie mogą zostać nałożone na skazanego:

  • zakaz kontaktowania się z ofiarą przestępstwa
  • zakaz zbliżania się do jej domu lub miejsca pracy
W przypadku złamania warunków zakazu, może zostać wszczęte dalsze postępowanie karne i nałożenie kary do 5 lat uwięzienia.

źródło: www.cps.gov.uk