Translate This Page


Bezpieczeństwo osób będących w związkach z agresywnymi i brutalnymi partnerami jest bardzo zagrożone. Dwie kobiety na tydzień giną z rąk partnera lub byłego partnera. Około 10% wszystkich ofiar przemocy domowej znajduje się w grupie wysokiego ryzyka - grozi im wyrządzenie poważnej krzywdy lub nawet śmierć. Szczególnie zagrożone są dzieci przebywające w rodzinach mieszczących się w tej grupie. 


Bezpieczeństwo ofiar przemocy domowej jest priorytetem dla następujących organizacji i osób:

CAADA - Co-ordinated Action Against Domestic Abuse - Skoordynowane Działania Przeciwko Przemocy Domowej

MARAC - Multi-Agency Risk Assessment Conference - Interdyscyplinarny Zespół ds. Oceny Ryzyka

IDVA - Independent Domestic Violence Advisor - Niezależny Doradca ds. Przemocy Domowej

ISVA - Independent Sexual Violence Advisor - Niezależny Doradca ds. Przemocy Seksualnej