Translate This Page

Mężczyźni również mogą być ofiarami przemocy domowej i większość zawartych na tej stronie informacji odnosi się też do nich. Mężczyźni rzadziej zgłaszają zdarzenia związane z przemocą z poczucia wstydu oraz obawy, że nikt im nie uwierzy, a wręcz to ich obarczy winą za mającą miejsce przemoc. Mężczyzni nie ujawniają doznawanych krzywd również ze strachu przed utratą kontaktu z dziećmi, sądy bowiem zwykle przyznają prawo opieki matce po rozpadzie związku.

Poniżej zawarte są informacje o organizacjach, które udzielają pomocy mężczyznom - ofiarom przemocy domowej:


Mankind Initiative - organizacja krajowa oferująca wsparcie dla mężczyzn doświadczających przemocy domowej - 01823 334244


Survivors UK - pomoc dla mężczyzn doświadczających przemocy na tle seksualnym


Men's Advice Line (Respect) - oferuje wsparcie, informacje i praktyczne porady dla mężczyzn - ofiar przemocy domowej - 0808 801 0327


Supportline - oferuje wsparcie emocjonalne i dane doradców na terenie Wielkiej Brytanii - 0208 554 9004


Are you hurting the one you love? - broszura informacyjna o przemocy wobec mężczyzn w związkach homoseksualnych i biseksualnych


Organizacje wspierające ojców, którzy stracili kontakt z dziećmi w wyniku separacji lub rozwodu: 

FAMILY COURT ADVICE - http://www.fathers-access-rights.co.uk/

FAMILIES NEED FATHERS - http://www.fnf.org.uk/

FATHERS4JUSTICE - http://www.fathers-4-justice.org/