Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci - 0800 1111 (ChildLine)

Hideout - strona internetowa dla dzieci i młodzieży z poradami i informacjami na temat przemocy w rodzinie, wyjaśnia czym jest przemoc i co mogą zrobić dzieci, jeśli ma ona miejsce w ich rodzinie.