Translate This Page

OGÓLNOKRAJOWE POLSKIE ORGANIZACJE I GRUPY WSPARCIA


Polish Psychologist's Association - Bezpłatne konsultacje telefoniczne z psychologiem - tel. 020 3239 4010 w środy i czwartki od 19.00 do 21.00. Można porozmawiać o problemach osobistych, o kwestiach radzenia sobie z życiem na emigracji, relacji rodzinnych, problemach wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, rozstania z bliską osobą, zdrady, śmierci kogoś bliskiego, radzenia sobie ze stresem itp.

Stowarzyszenie to oferuje również konsultacje dla osób mieszkających w Londynie i doświadczających przemocy w rodzinie - czwartki na Camden Town, godz. 18.00 - 20.00.

Konsultacje dotyczące uzależnień odbywają się na Hammersmith w niedziele o godz. 17.00 oraz na Willesden Green, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - tel. 07922299680.

Konsultacje udzielane są tylko po uprzednim ustaleniu terminu i godziny. Zapisy i dalsze informacje pod adresem wsparcie@polishpsychologists.org


Help for Poles in the UK Foundation - Fundacja Pomocy Polakom w Wielkiej Brytanii

e-mail: info@helpforpoles.org  strona na Facebooku

Fundacja działa na terenie całego kraju. Oferuje długoterminową pomoc ofiarom przemocy domowej, w tym: interwencje kryzysowe, zgłaszanie sprawy na policję, czy do organizacji Women's Aid, współpraca ze schroniskami, opieką społeczną i innymi urzędami, tłumaczenia, pomoc w uzyskaniu darmowej porady prawnej. Więcej informacji o działalności fundacji można znaleźć w ich ulotce.  


Barka UK - polska organizacja działąjąca w Londynie oferująca wsparcie dla imigrantów, którzy są bezdomni, uzależnieni, mają problemy ze znalezieniem pracy, czy powrotem do Polski.

bezpłatna infolinia - 0800 171 2926, tel. 020 7357 6479 (w godz. 8.00-15.30)


Informacje na temat spotkań polskojęzycznych grup Anonimowych Alkoholików (AA) w Wielkiej Brytanii


East European Advice Centre - organizacja udzielająca porad w zakresie systemu zasiłków, prawa mieszkaniowego, zadłużenia, edukacji, opieki zdrowotnej, prawa zatrudnienia.

tel: 0208 741 1288, e-mail: info@eeac.org.uk