PRAWO KARNE 

 • ma na celu głównie ukaranie przestępcy

 • sprawy karne prowadzone są zwykle w sądach magistrackich (Magistrates' Courts) i w sądach koronnych (Crown Courts)
 • osoba jest sądzona za wykroczenie, które zostało zgłoszone na policji i za które została oskarżona - wcześniejsze przypadki przemocy nie są brane pod uwagę
 • oskarżony uznany za winnego otrzymuje wyrok (od ostrzeżenia do kary uwięzienia) i figuruje w kartotece karnej
 • postępowanie może trwać od 3 do 6 miesięcy
 • ofiara przemocy nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem; przy składaniu zeznań ma zapewnionego tłumacza, zamówionego przez policję czy prokuraturę

Jak rozpocząć postępowanie karne
Etapy postępowania karnego

Translate This Page

PRAWO CYWILNE 

 • ma na celu ochronę ofiar przemocy oraz ustalenie rekompensaty za poniesioną krzywdę
 • ma zastosowanie, gdy ofiara przemocy chce uzyskać nakaz sądowy dotyczący jej bezpieczeństwa, eksmisji oprawcy, kontaktu z dziećmi czy rozwodu (patrz: rozwód i separacja)
 • sprawy cywilne prowadzone są zwykle w sądach rodzinnych (Family Courts) lub w sądach okręgowych (County Courts)
 • brany jest pod uwagę szereg zdarzeń, które składają się na przemoc i istnieje prawdopodobieństwo, że będą się powtarzać jeśli nikt nie zainterweniuje
 • pozwany otrzymuje nakaz sądowy, złamanie go grozi sprawą w sądzie i otrzymaniem wyroku (od uwięzienia do wyroku w zawieszeniu)
 • postępowanie może trwać od 7 do 14 dni
 • ofiara przemocy może uniknąć ponoszenia kosztów postępowania, jeśli kwalifikuje się do otrzymywania dofinansowania do korzystania z pomocy prawnej (legal aid), pokryje to też koszt wynajętego przez adwokata tłumacza
Jak rozpocząć postępowanie cywilne
Etapy postępowania cywilnego
Nakazy sądowe dotyczące bezpieczeństwa