Translate This Page

Parental responsibility - odpowiedzialność rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodzica dziecka w wieku poniżej 18 roku życia. Wiąże się z podejmowaniem ważnych decyzji w życiu dziecka związanych z:

  • edukacją - do jakiej szkoły ma chodzić dziecko, wgląd do raportów szkolnych
  • zdrowiem i leczeniem - czy dziecko powinno podjąć leczenie, czy ma otrzymywać szczepionki
  • religią - jaką religię ma przyjąć dziecko
  • wyjazdami za granicę - czy to na wakacje czy na stałe
Osoby posiadające odpowiedzialność rodzicielską:
  • biologiczna matka dziecka
  • ojcowie będący w związku małżeńskim z matką dziecka - zakłada się prawnie, że jeśli kobieta jest zamężna w momencie urodzenia dziecka, jej mąż jest biologicznym ojcem dziecka przez co automatycznie uzyskuje prawa rodzicielskie
  • ojcowie będący w wolnym związku z matką dziecka - jeśli dziecko urodziło się 1 grudnia 2003 lub później oraz ojciec jest wymieniony w akcie urodzenia wówczas automatycznie uzyskuje prawa rodzicielskie; jeśli dziecko urodziło się przed tą datą, ojciec nie ma automatycznie przyznanych praw rodzicielskich i musi się o nie ubiegać sądownie
  • kobiety będące w związku cywilnym z matką dziecka - jeśli dziecko urodziło się po sztucznym zapłodnieniu po 6 kwietnia 2009 partnerka uzyska automatycznie prawa rodzicielskie, imiona obu kobiet powinny widnieć na akcie urodzenia a dziecko nie będzie prawnie posiadało ojca.

Tekst przygotowany na podstawie informacji zwartych na stronie internetowej organizacji Rights of Women.