Translate This Page

Non-molestation order - zakaz prześladowania


W jaki sposób chroni ciebie i/lub dzieci:
 • zabroni pozwanemu stosowania przemocy lub grożenia jej użycia wobec ciebie czy dzieci
 • zabroni pozwanemu prześladowania, zastraszania czy dokuczania
 • może zabronić komunikowania się z tobą 
Zwykle wydawany jest na 6-12 miesięcy.
Złamanie zakazu grozi aresztowaniem.

Dzieci też mogą starać się o ten nakaz. Jeśli mają mniej niż 16 lat muszą uzyskać pozwolenie z wysokiego trybunału (High Court).Occupation order - zakaz zamieszkiwania pod danym adresem

W jaki sposób chroni ciebie i/lub dzieci:
 • zawiesza prawo pozwanego do zamieszkiwania lub odwiedzania mieszkania
 • pozwany jest eksmitowany z mieszkania
 • nie pozwala mu na powrót do mieszkania
 • nie pozwala mu na zbliżanie się do mieszkania na określoną odległość
Zwykle wydawany jest na 6-12 miesięcy.
Złamanie zakazu grozi aresztowaniem.

Ubiegać się o ten zakaz mogą osoby niezależnie od tego czy wynajmują mieszkanie czy też są właścicielami domu, łącznie z partnerem lub indywidualnie. Mogą to zrobić również wtedy, gdy to partner jest wyłącznym właścicielem domu lub osobą wynajmującą mieszkanie.

Dzieci też mogą starać się o ten zakaz. Jeśli mają mniej niż 16 lat muszą uzyskać pozwolenie z wysokiego trybunału (High Court).

 

Kiedy można starać się o jego wydanie:

 • osoba występująca z wnioskiem jest w jakiś sposób związana z pozwanym, może to być jej mąż, były mąż, partner, teść/teściowa, osoba mieszkająca w tym samym domu, krewny, narzeczony, rodzic wspólnego dziecka
 • niedawno doszło do groźby użycia lub do użycia przemocy fizycznej - zwykle w ciągu ostatnich 5-7 dni, okres ten może być wydłużony jeśli istnieją warunki zwolnienia lub pozwany był w więzieniu itp.
        Jak ubiegać się o ten nakaz?        Kiedy można starać się o jego wydanie:
 • osoba występująca z wnioskiem jest w jakiś sposób związana z pozwanym, przykłady tego powyżej
 • pozwany może mieszkać gdzie indziej
 • niedawno doszło do groźby użycia lub do użycia przemocy fizycznej - zwykle w ciągu ostatnich 5-7 dni
        Jak ubiegać się o ten nakaz? 

Zarówno non-molestation order jak i occupation order w szczególnych okolicznościach mogą być wydane bez poinformowania o tym pozwanego oraz  nie wymagają jego obecności (ex parte order). Ma on prawo do obrony podczas rozprawy sądowej w późniejszym terminie (Jak ubiegać się o nakaz w nagłej sytuacji?).

Sąd może dołączyć do nakazu uprawnienie do aresztowania osoby, która złamie nakaz. Oznacza to, że jeśli policja ma powody aby uważać, że pozwany złamał nakaz mogą go natychmiast aresztować i umieścić w areszcie do momentu przewiezienia go do sądu celem wydania wyroku za obrazę sądu. Grozi za to nawet kara uwięzienia, lecz najczęściej otrzymywaną jest kara grzywny. Policja nie monitoruje zachowania pozwanego więc to ofiara przemocy musi poinformować ich o złamaniu nakazu.


Jeśli uprawnienie do aresztowania nie zostanie dołączone do nakazu a pozwany złamie go, wówczas można wystąpić z wnioskiem do sądu o wydanie nakazu aresztowania lub prosić o wydanie nakazu stawienia się w sądzie za obrazę sądu.

Dane aktualne na listopad 2012. Prawo może ulec zmianie i przed podjęciem działań związanych z powyższymi informacjami należy zasięgnąć porady prawnej.

Tekst przygotowany na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej organizacji National Centre for Domestic Violence
.