Translate This Page

Interdyscyplinarny Zespół ds. Oceny Ryzyka - Multi-Agency Risk Assessment Conference (MARAC)

MARAC to spotkanie, podczas którego dochodzi do wymiany informacji o przypadkach przemocy domowej o największym stopniu ryzyka między przedstawicielami policji, służby zdrowia, mieszkalnictwa, służb ds. ochrony dzieci, kuratury, niezależnych doradców ds. przemocy domowej i innych specjalistów z organizacji rządowych i pozarządowych. Osoby te omawiają możliwości zwiększenia bezpieczeństwa ofiary przemocy i przygotowują skoordynowany plan działania. Koncentrują się głównie na dorosłej ofierze przemocy, ale kontaktują się również z organizacjami, które dbają o bezpieczeństwo dzieci oraz z tymi, które monitorują zachowanie sprawcy. Ofiara nie stawia się na to spotkanie, jest reprezentowana przez niezależnego doradcę ds. przemocy domowej (independent domestic violence advisor - IDVA).


Przypadki przemocy są kierowane do MARAC przez przedstawiciela np. policji, służby zdrowia czy niezależnego doradcę ds. przemocy domowej po dokonaniu oceny ryzyka i stwierdzeniu, że dana osoba zalicza się do tych najbardziej zagrożonych.


Wstępne badania wskazują, że po interwencji MARAC i działań doradcy IDVA nawet 60% ofiar nie zgłasza dalszych problemów z przemocą.


Na terenie Anglii, Walii i Irlandii Północnej działa ponad 260 Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Oceny Ryzyka.


Przykłady działań wyznaczonych podczas takiego spotkania:

- policja - dołączenie adresu ofiary do programu ochronnego "cocoon watch", w którym angażuje się rodzinę i sąsiadów do "uważania na ofiarę" i zgłaszania na policję pojawienia się oprawcy; wyposażenie ofiary w alarm ostrzegawczy (panic alarm);

- IDVA - informowanie ofiary o postanowieniach ze spotkania, towarzyszenie jej podczas spotkań, pomaganie jej w znalezieniu mieszkania, prawnika czy w rozpoczęciu edukacji, ciągłe dokonywanie oceny zagrożenia bezpieczeństwa ofiary przemocy;

- Organizacja ds. Dzieci i Młodzieży (Children and Young People's Services) - przeprowadzenie wstępnej oceny sytuacji dziecka, wspieranie rodziny;

- mieszkalnictwo - pomoc w znalezieniu zakwaterowania, wspieranie wniosków o zasiłek mieszkaniowy i statut osoby bezdomnej, instalowanie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w mieszkaniu;

- edukacja - udzielenie informacji odpowiednim osobom celem wspierania dzieci, monitorowanie postępów w nauce i zachowania

- kuratura - wykorzystanie informacji ze spotkania do przygotowania raportu dla sądu (pre-sentence report).


Wszystkie ofiary przemocy, które zostaną uznane za te najbardziej zagrożone mogą zostać skierowane do MARAC, niezależnie od tego, czy się kwalifikują do otrzymywania pomocy finansowej od państwa. Poza tym sprawa, która omawiana jest na takim spotkaniu może być wykorzystana jako dowód wspierający wniosek o stałą rezydenturę.


Źródło: www.caada.org.uk