Translate This Page

Jakie porady można uzyskać w telefonie zaufania?

-   Skierowanie kobiet (z dziećmi lub bez nich) do bezpiecznego zakwaterowania w nagłych przypadkach

-   Udzielenie informacji o uprawnieniach i możliwościach pomocy z zakresu mieszkalnictwa, prawa lub opieki socjalnej oraz skierowanie do placówek świadczących odpowiednie usługi

-   Ustalenie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej

-   Zaproponowanie wsparcia emocjonalnego oraz (jeśli to stosowne) skierowanie do organizacji zajmującej się doradztwem

-   Skierowanie kobiet do ośrodków w ich rejonie, które prowadzą sesje doradcze lub specjalizują się w docieraniu do osób doświadczających przemocy w rodzinie, aby tam mogły osobiście otrzymać wsparcie

-   Odesłanie rozmówczyń do internetu do Poradnika dla osób doświadczających przemocy domowej lub przesłanie im pakietu informacyjnego z różnymi ulotkami, które są dostępne w różnych językach

 

Poza udzielaniem poufnego wsparcia i informacji pracownicy telefonu zaufania posiadają praktyczne informacje z zakresu praw i uprawnień w dziedzinie mieszkalnictwa, wskazówki o uzyskaniu nakazów sądowych oraz wsparcie dla tych, którzy dzwonią na policję.

Powyższe informacje zostały użyte za uprzejmą zgodą Women’s Aid Federation of England www.womensaid.org.uk, są one chronione prawami autorskimi Women’s Aid Federation of England (©2012 Women’s Aid Federation of England)