Translate This Page

Niezależny Doradca ds. Przemocy Domowej - Independent Domestic Violence Advisor (IDVA)


Głównym zadaniem doradcy jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ofierze przemocy będącej w największym niebezpieczeństwie (wyrządzenia poważnej krzywdy lub zabójstwa) oraz jej dzieciom. Pozostaje on osobą pierwszego kontaktu z ofiarą, dokonuje oceny jej zagrożenia, przedstawia odpowiednie rozwiązania i pracuje nad stworzeniem skoordynowanego planu bezpieczeństwa ze spotkania MARAC. Poza tym wspiera ofiarę podczas postępowania sądowego (np. towarzyszy jej w sądzie) i występuje w jej imieniu podczas starań o zakwaterowanie, czy w kontaktach z innymi organizacjami.


Skierowania do doradców najczęściej przychodzą z policji, służby zdrowia czy schronisk dla kobiet i dzieci, które zostały zaalarmowane sytuacją. Można również samemu się do nich zgłosić o wsparcie - należy skontaktować się z lokalnym urzędem i poprosić o dane organizacji, które zapewniają doradców w danym rejonie. Można też napisać do organizacji CAADA - idva@caada.org.uk.


Stanowiska doradców finansowane są przez lokalne władze. W zależności od dostępnych funduszy, może istnieć możliwość zamówienia tłumacza celem ułatwienia kontaktów doradcy z zagrożoną osobą.


Niezależny Doradca ds. Przemocy Seksualnej - Independent Sexual Violence Advisor (ISVA)


Doradca ten udziela wsparcia osobom, które doświadczyły przemocy na tle seksualnym, niezależnie od tego, czy osoby te zgłosiły zdarzenie na policję, czy też nie. Doradca udziela informacji oraz pomaga ofiarom przejść przez proces postępowania sądowego i przez pewnien okres czasu po jego zakończeniu.

Niezależnych doradców ds. przemocy seksualnej w twoim rejonie można znaleźć na stronie organizacji The Survivors Trust, która wspiera osoby, które stały się ofiarą gwałtu lub innej przemocy na tle seksualnym - www.thesurvivorstrust.org


Źródło: www.caada.org.uk