Translate This Page

 Etapy postępowania karnego w sprawach dotyczących przemocy domowej:

    W nagłych przypadkach - dzwoń pod 999
  • zgłoszenie zdarzenia na policję i stawienie się policjantów na miejscu zdarzenia
  • aresztowanie oprawcy i odwiezienie go do aresztu
  • złożenie zeznań przez ofiarę odnośnie zgłoszonego zdarzenia
  • przesłuchanie aresztowanego i zwolnienie go z aresztu (zwykle nie może przebywać tam dłużej niż 24 godz.); na tym etapie policja może już nałożyć warunki na jego zwolnienie, nawet jeśli nie został formalnie oskarżony np.: nakaz zamieszkiwania pod określonym adresem, zakaz zbliżania się na określoną odległość do wyznaczonych osób lub miejsc, obowiązek stawiania się na posterunku policji czy zakaz opuszczania określonego miejsca w danych godzinach.
  • dochodzenie policyjne - pobieranie zeznań od ofiary, świadków, gromadzenie raportów medycznych czy zdjęć odniesionych obrażeń
  • formalne oskarżenie sprawcy o popełnienie przestępstwa (decyzja ta jest podejmowana przez prokuraturę) i a) zwolnienie go z obowiązkiem stawienia się w najbliższym sądzie magistrackim lub b) zatrzymanie go w areszcie do momentu odwiezienia go przez policję do sądu jeśli istnieje ryzyko popełnienia przez niego dalszych przestępstw lub niewywiązanie się z warunków zwolnienia. W przypadku zwolnienia oskarżonego możliwe jest też nałożenie warunków na jego zwolnienie.  
  • rozprawa w sądzie - sędziowie biorą pod uwagę powagę przestępstwa i decydują, czy oskarżony ma być sądzony w sądzie magistrackim czy w sądzie wyższej instancji, sądzie koronnym. Jeśli pozwany przyzna się do winy, otrzymuje wyrok i sprawa zostaje zamknięta. Jeśli nie przyzna się do winy, wyznaczany jest termin procesu, na który muszą stawić się świadkowie celem złożenia zeznań, oskarżony również ma okazję złożyć zeznania po czym wydawany jest wyrok.

             Niezależnie od tego, czy pozwany zostanie uznany za
          winnego czy nie,
można ubiegać się o zakaz zbliżania się
          (restraining order).

 

   W mniej pilnych przypadkach - dzwoń pod 101: 

Jeśli chcesz zasięgnąć porady policji o dostępnych ci opcjach zanim zgłosisz popełnienie przestępstwa związanego z przemocą domową, możesz udać się na posterunek policji lub zadzwonić pod 101 aby umówić się na spotkanie. Policja ma obowiązek zapewnienia tłumacza na to spotkanie jeśli zajdzie taka potrzeba. Jaką pomoc oprócz tego, co powyżej może zaoferować policja:

  • skierowanie do innych lokalnych organizacji specjalizujących się w pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
  • udzielenie informacji na temat osobistego bezpieczeństwa i/lub skierowanie do organizacji zajmującej się instalowaniem zabezpieczeń w mieszkaniu, np. zmiana zamków w drzwiach (jeśli oprawca nie mieszka już w tym mieszkaniu ale w dalszym ciągu stanowi zagrożenie)
  • udanie się z tobą do mieszkania abyś bezpiecznie mogła zabrać swoje rzeczy (jeśli chcesz odjeść) lub przebywanie z tobą w mieszkaniu podczas gdy on będzie pakował swoje rzeczy (jeśli to on będzie musiał opuścić mieszkanie)