Translate This Page

Etapy postępowania cywilnego w sprawach związanych z przemocą domową:

  • spotkanie ofiary przemocy z adwokatem i przedstawienie szczegółów sprawy (jeśli nie stać jej na adwokata, może sama wypełnić i złożyć wniosek do najbliższego sądu - County Court, ale może starać się o uzyskanie dofinansowania do uzyskania porady i reprezentacji prawnej - legal aid)
  • spisanie jej wersji zdarzeń, które są złożone pod przysięgą
  • poinformowanie oprawcy o prowadzonej sprawie
  • sprawa w sądzie - odbywa się przy drzwiach zamkniętych, obecni mogą być tylko: sędzia, sekretarz sądowy, adwokaci, ofiara z oprawcą i ich tłumacze
  • sędzia wydaje nakaz sądowy lub też pozwany podejmuje zobowiązanie (undertaking), że zaprzestanie dalszych aktów przemocy ale bez przyznawania się do popełnienia ich w przeszłości. Złamanie tego zobowiązania niesie za sobą takie same konsekwencje, jak złamanie nakazu sądowego.
Więcej informacji na temat nakazów sądowych znajduje się na stronach: Nakazy dotyczące bezpieczeństwa i Nakazy dotyczące dzieci