Translate This Page

Jeżeli martwisz się o osoby doświadczające przemocy w mieszkaniu obok, możesz brać pod uwagę następujące opcje:
  • jeżeli słyszysz, że z mieszkania obok dobiegają krzyki, dochodzi do kłótni lub napaści fizycznej - proszę zadzwonić na policję - 999Policjanci po przybyciu ocenią powagę sytuacji. Mają obowiązek podjąć pozytywne działanie mające na celu ochronę ofiary i dzieci, może to być:
     - aresztowanie oprawcy i umieszczenie go w areszcie (zwykle do 24 godzin)
     - udanie się z ofiarą do mieszkania aby bezpiecznie mogła zabrać swoje rzeczy (jeśli chce odjeść) lub przebywanie z ofiarą w        mieszkaniu podczas gdy sprawca będzie pakował swoje rzeczy (jeśli to on będzie musiał opuścić mieszkanie)
     - odizolowanie oprawcy od ofiary i dzieci - odwiezienie go pod inny adres (do jego znajomych, rodziny itp)
     - zapewnienie transportu ofierze przemocy i dzieciom do schroniska lub innego bezpiecznego tymczasowego zakwaterowania
Nawet jeśli ofiara przemocy nie będzie chciała złożyć oficjalnej skargi po rozmowie z policjantami, to i tak mogą oni odseparować sprawcę, jeśli uznają, że istnieje poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ofiary, a zwłaszcza dzieci. 
Osoby mieszkające obok często wahają się, nie są pewne, czy wzywać policję, gdy coś się dzieje. Nie chcą się wtrącać lub boją się, że ofiara może ponieść przez to jakieś negatywne konsekwencje. Może tak się zdarzyć, ale może się również okazać, że po wizycie policji zacznie sobie uświadamiać, że nie musi żyć w strachu, bo policja może podjąć określone działania, jak również uzyska zwykle od policjantów informacje o innych organizacjach, które mogą udzielić jej wsparcia. Ofiary przemocy bardzo często nie mają odwagi same zadzwonić na policję w obawie przed oprawcą.

  • jeżeli znasz sąsiadów, a w szczególności osobę doświadczającą przemocy, możesz spróbować z nią porozmawiać (proszę nie rozmawiać ze sprawcą, to nie zmieni jego zachowania). Powiedzieć jej, że martwisz się tym, że dzieje się w ich domu coś złego i na niebezpieczeństwo narażona jest ona (i jej dzieci, jeśli takie są). Proszę podać jej numer telefonu do ogólnokrajowego telefonu zaufania 0808 2000 247. Udzielą jej tam informacji o pomocy dostępnej w jej rejonie i dostępnych opcjach. Nie jest to zobowiązujące, nie musi nic robić, ważne aby wiedziała, że jest wyjście z jej sytuacji i że może z kimś porozmawiać. Jeśli nie potrafi mówić po angielsku, mogą zorganizować tłumacza telefonicznego.  Możesz też spytać, czy ta osoba chce, abyś dzwonił na policję jeśli będzie się coś działo w jej domu.

Cokolwiek zdecydujesz, proszę nie interweniować samemu i narażać siebie na niebezpieczeństwo. Jeśli uważasz, że grozi komuś niebezpieczeństwo, proszę dzwonić na policję.