Translate This Page

Jeśli dochodzi do przemocy lub gdy zagraża ci niebezpieczeństwo, natychmiast dzwoń na policję pod 999Po połączeniu się operatora powiedz "police" i podaj swój adres. Jeśli nie znasz angielskiego powtórz swój adres 3 razy. Nawet jeśli nie będziesz mogła wyjaśnić, o co chodzi, radiowóz będzie już w drodze.


Warto nauczyć swoje dzieci dzwonić na policję, aby mogły to zrobić za ciebie w nagłej sytuacji (patrz:Plan bezpieczeństwa).

Policjanci po przybyciu ocenią powagę sytuacji i mają obowiązek podjąć pozytywne działanie mające na celu ochronę ciebie i dzieci. Działanie to może być następujące:
  • aresztowanie sprawcy i umieszczenie go w areszcie (zwykle do 24 godzin)
  • udanie się z tobą do mieszkania abyś bezpiecznie mogła zabrać swoje rzeczy (jeśli chcesz odjeść) lub przebywanie z tobą w mieszkaniu podczas gdy on będzie pakował swoje rzeczy (jeśli to on będzie musiał opuścić mieszkanie)
  • odizolowanie oprawcy od ciebie i dzieci - odwiezienie go pod inny adres (do jego znajomych, rodziny itp)
  • zapewnienie transportu tobie i dzieciom do schroniska lub innego bezpiecznego tymczasowego zakwaterowania.

Dalsze działania policji dokonywane po zgłoszeniu zdarzenia omówione są w części: Etapy postępowania karnego.

Jeżeli nie chcesz zgłaszać zdarzenia na policję, możesz się z nimi skontakotwać również w celu zasięgnięcia informacji na temat tego, co możesz w swojej sytuacji zrobić. Dzwoniąc pod 101 możesz umówić się na spotkanie. Policja może wówczas
  • omówić konsekwencje składania zeznań i proces postępowania karnego
  • skierować do innych lokalnych organizacji specjalizujących się w pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
  • udzielić informacji na temat osobistego bezpieczeństwa i/lub skierować do organizacji zajmującej się instalowaniem zabezpieczeń w mieszkaniu, np. zmiana zamków w drzwiach (jeśli oprawca nie mieszka już w tym mieszkaniu, ale w dalszym ciągu stanowi zagrożenie)