Translate This Page

Co jest przyczyną przemocy w rodzinie?

 

-   przemoc domowa powodowana jest przez chęć posiadania władzy i kontroli przez oprawcę

-   ma swoje korzenie w braku równowagi w posiadaniu władzy przez przedstawicieli obu płci

-   nie jest powodowana przez alkohol, narkotyki, bezrobocie, stres czy zły stan zdrowia. To są tylko wymówki, czy też usprawiedliwienia     zachowania oprawcy

-   trwanie jej umożliwia połączenie czynników:

         *  osobiste doświadczenia zarówno oprawcy jak i ofiary (zazdrość, strach przed porzuceniem, niskie poczucie własnej wartości)

            *   niedostateczna odpowiedź ze strony społeczeństwa (np. brak ścigania sądowego, niewystarczające zakwaterowanie, brak        opieki nad dziećmi, skłonność do obwiniania doświadczającej przemocy kobiety)  

         *  stereotypowe przekonania społeczeństwa oraz negatywne nastawienie wobec ról mężczyzn i kobiet (np. „kochaj, szanuj i bądź posłuszna” i „jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”)

-   trwa dalej, bo pozwala się na to, aby mężczyźni uniknęli za to odpowiedzialności.


źródła: Refuge, www.refuge.org.uk