ANGLIA

AVON & SOMERSET

Avon & Somerset Police - na posterunku policji w Taunton pracuje polska policjantka, która zajmuje się sprawami Polaków:

Iwona Kot - Police Community Support Officer (PCSO) - tel: 07889659343, e-mail: Iwona.Kot@avonandsomerset.police.uk


CHESHIRE

Cheshire East Domestic Abuse Family Support Unit (DAFSU) - Oddział ds. Przemocy Domowej przy Radzie Okręgu Cheshire East

tel: 01606 363532, e-mail: CEDAP@cheshireeast.gov.uk

Dostępna jest tu pomoc polskojęzycznego niezależnego doradcy ds. przemocy domowej (IDVA - Independent Domestic Violence Advocate); doradca oceni twoją sytuację i przedstawi szereg dostępnych możliwości oraz ustali razem z tobą plan bezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć w ulotce DAFSU


Polska Grupa Wsparcia "Supermenki" - działająca w Crewe, oferuje wsparcie dla Polek, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Oprócz rozmów w poufnym gronie i luźnych zajęć związanych z gotowaniem, czy rękodziełem uczestniczki spotkań mogą zasięgnąć informacji od zapraszanych gości - prawników, pracowników z opieki społecznej, doradców ds. zasiłków itp. Więcej informacji na plakacie grupy (PL), (ENG)


Spotkania Anonimowych Alkoholików w Chester - spotkania odbywają się w każdą sobotę o 16.00 przy kościele w sali parafialnej, wejście przez zielone drzwi przy parkingu. Więcej informacji można zasięgnąć dzwoniąc pod 07871362757


Cheshire Police - polskojęzyczny serwis informacyjny dla Polaków mieszkających w Crewe 

e-mail: polacy@cheshire.pnn.police.uk, 0845 458 6370 poczta głosowa - można na niej zostawiać wiadomości w przypadkach nie wymagających natychmiastowej uwagi policji.


COVENTRY

Coventry Haven

tel. 02476444077,  e-mail: lpost@btconnect.com

Organizacja zajmująca się udzielaniem pomocy ofiarom przemocy w rejonie Coventry i Warwick. Oferują wsparcie emocjonalne, porady prawne, schronisko dla kobiet i dzieci, usługi tłumacza oraz inne usługi w zależności od potrzeb klientów. Jest tu dostępna pomoc polskojęzycznego pracownika.


DURHAM

Durham Police- policja w Durham - dostępna jest tu pomoc polskiego policjanta 

e-mail: Daniel.Kempf@durham.pnn.police.uk, strona na Naszej Klasie pod Durham Constabulary


HERTFORDSHIRE

CRI Spectrum - Hertfordshire Drug and Alcohol Recovery Services - Działa tam serwis dla Polakow w ramach którego mogą darmowo skorzystać z terapii uzależnien, włączając w to detox, badania na HIV i żółtaczkę oraz szczepienie przeciwko żółtaczce. W ramach serwisu jest też dostęp do psychiatry specjalisty od uzależnień oraz do psychologa klinicznego. Współpracują też z organizacjami, które mogą pomóc osobom bezdomnym mającym problem z uzależnieniem znaleźć zakwaterowanie.


LANCASHIRE

Butterfly Service- specjalistyczne usługi oferowane w ramach organizacji Preston Domestic Violence Service dla osób doświadczających przemocy domowej, głównie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, długów, zasiłków itp. Serwis ten obejmuje Preston, South Ribble i Chorley.

Dostępna jest tu pomoc polskojęzycznego pracownika.

tel.01772 201601, e-mail: butterfly@pdvs.org.uk


NORTHAMPTONSHIRE

The Green Mile Foundation Fundacja Zielona Mila 

tel.: 07769116783, e-mail: info@thegreenmilefoundation.org.uk

Polska Fundacja Zielona Mila stworzyła grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej lub przemocy seksualnej. 

Oferuje również bezpłatne porady oraz pomoc w zakresie problemów z nadużywaniem alkoholu/narkotyków, terapię uzależnień, pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień oraz zapobieganie rozwojowi uzależnień, a także zapobieganiu bezdomności.


NORTH YORKSHIRE

Independent Domestic Abuse Services (IDAS)

tel.: 01757 708956

Organizacja wspierająca kobiety i mężczyzn, którzy są ofiarami przemocy w rodzinie w rejonie Selby. Dostępne tu są usługi polskojęzycznego pracownika ds. przemocy w rodzinie działającego w terenie (outreach worker). Oferuje ona wsparcie emocjonalne i planowanie bezpieczeństwa dla osób, które pozostają w związku z oprawcą oraz dla tych, które chcą od niego odejść wziąwszy pod uwagę wszystkie potrzeby i problemy ofiary przemocy. Poza tym udziela porad w kwestiach prawnych (nakazy sądowe, rozwód) i umawia na wizytę u adwokata oraz w sprawach mieszkaniowych (schronisko, mieszkanie socjalne).

 

SHROPSHIRE

Polski terapeuta w Oswestry. Pracuje w każdy piątek po południu w organizacji U&I Counselling. 
Tel. 07530448000


WEST YORKSHIRE

Staying Put - specjalistyczne usługi dla kobiet i dzieci, doświadczających przemocy domowej. Oferują wsparcie emocjonalne oraz praktyczne w rozwiązywaniu problemów prawnych, w ubieganiu się o zasiłki czy w zabezpieczeniu domu. Pracuje tu polskojęzyczna specjalistka ds. przemocy. Więcej informacji można znaleźć w ulotce.

tel.: 01274 667104