Strona informacyjna dla kobiet mieszkających w Wielkiej Brytanii, które doświadczają przemocy w rodzinie.

Mężczyźni również mogą być ofiarami takiej przemocy i znajdą tu dane organizacji, które udzielą im pomocy.

Fill out my online form.
HTML Forms powered by Wufoo.

POLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Czynny w środy (9.30 - 13.30) 

0800 061 4004

info@polishdvhelpline.org

www.polskitelefonzaufania.org


Więcej informacji znajdziesz tutaj.

POLISH DOMESTIC VIOLENCE HELPLINE

0800 061 4004

info@polishdvhelpline.org

www.polishdvhelpline.org

Open on Wednesday 9.30 - 13.30 

For more information about the helpline click here.