Informujemy, że Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przestanie działać 31 lipca 2018