Informujemy, że Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przestał działać 31 lipca 2018.


PSYCHOTERAPIA Z POLSKIMI TERAPEUTAMI

prowadzona jest przez organizację Vesta - Specialist Family Support CIC.